Melkøya-brannen: Tillitsvald meiner høg gjennomtrekk av tilsette var ei viktig årsak

Få tilsette som har jobba der over tid, var ein viktig grunn til brannen på gassanlegget på Melkøya i Hammerfest, meiner forbundsleiaren i Safe.
innenriks

Dei som jobbar på Melkøya-anlegget, har ikkje tilstrekkeleg kompetanse fordi dei ikkje jobbar der over tid, meiner forbundsleiar Hilde-Marit Rysst, ifølgje NRK.

– Det er sjølvsagt bra å ha mange nyutdanna kloke hovud, men ein treng òg ei stamme av folk som har vore der over tid. Anleggserfaring og anleggskjennskap kan ein ikkje lese seg til. Det må ein opparbeide seg, seier Rysst.

28. september braut det ut ein brann i ein av dei fem gassturbinane på anlegget utanfor Hammerfest. Petroleumstilsynet (Ptil) har påvist manglande systematisk tilnærming til bruk og utføring av avviksbehandling.

Også Bellona har granska brannen. Dei meiner brannen vart starta fordi olje frå ein varmevekslar lak inn i eitt av luftinntaka og tok fyr på grunn av feil i vedlikehaldet.

Pressetalsperson Eskil Eriksen i Equinor understrekar at deira tilsette har gjennomgått grundig opplæring og trening.

– Den siste tida har vi jobba systematisk med å rekruttere ressursar til Melkøya for å styrkjast på flerre område, som vedlikehald, seier han til NRK.

Han seier vidare at det enno er for tidleg å trekkje konklusjonar rundt brannårsaka.

(©NPK)