Noreg og Island bidreg med 64 millionar til vaksinesamarbeidet Covax

Regjeringa har stadfesta overfor vaksinealliansen Gavi at Noreg deltek i Covax-samarbeidet for å sikre global tilgang til covid-19-vaksinar.
innenriks

Stadfestinga er ei oppfølging av brevet Noreg sende 31. august, der regjeringa signaliserte at Noreg ville delta i det felles europeiske arbeidet for å sikre alle land tilgang til vaksinar, skriv Helse- og omsorgsdepartementet i ei pressemelding.

Saman med Island skal Noreg bidra med 64 millionar kroner, noko som svarer til opsjonar på 2 millionar vaksinedosar. I tillegg bidreg regjeringa med ytterlegare 64 millionar kroner for å setje Covax i stand til å kjøpe inn vaksinedosane.

– Samla vil dette samarbeidet innanfor Act-A og Covax-partnarskapet bidra til ei koordinert utrulling av vaksinar i både land som finansierer eigne innkjøp, og i land som får bistand i form av vaksinar. Så snart vi har sikra ein trygg vaksine som fungerer, må vi sikre at dei første dosane som blir tilgjengelege blir fordelte til helsearbeidarar og risikogrupper, og dessutan bli fordelt der dei trengst mest av humanitære grunnar, seier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF).

(©NPK)