Brundtland om pandemien: – Vi burde vore betre førebudd

Gro Harlem Brundtland meiner verda burde vore betre førebudd på ein ny pandemi. Ho peikar på at nøkkelen til å kjempe mot han er internasjonalt samarbeid.
innenriks

Brundtland var WHO-sjef frå 1998 til 2003 og måtte på slutten av perioden sin handtere ei verd som vart ramma av sarsviruset i 2002 og 2003. Ho meiner at verda burde ha lært meir av det som skjedde då.

– Det har komme åtvaringar igjen og igjen dei siste ti åra. Vi burde vore betre førebudd, sa ho på videolink på WHOs pressekonferanse fredag.

Ho trur at verda kan unngå ein ny pandemi dersom ein no lærer av det som skjer, og tek nødvendig forholdsreglar saman.

– Vi kan ikkje takle desse utfordringane viss vi ikkje samarbeider. Ingen av oss er trygge før vi alle er trygge, sa ho.

(©NPK)