FHI-rapport: Fleire overlever ei sjukehusinnlegging

Det er små, men viktige forbetringar i overlevinga ved norske sjukehus, ifølgje ein ny rapport frå FHI. Størst betring er det ved hjerneslag og hjarteinfarkt.
innenriks

I undersøkinga har Folkehelseinstituttet (FHI) sett på sannsynet for overleving innan 30 dagar etter innlegging på sjukehus og sannsynet for reinnlegging innan 30 dagar etter utskriving.

Dei fem siste åra har totaloverlevinga på landsbasis auka frå 95,2 prosent i 2015 til 95,6 prosent i 2019, men ved hjarteinfarkt og hjerneslag for første gong er forbetringa større.

– Overlevinga etter hjarteinfarkt førstegong er svært god. På landsbasis ser vi særleg ei betring for pasientar som har vore lagde inn med hjerneslag dei siste fem åra, medan for hoftebrot ser vi inga betring, seier forskar Katrine Damgaard Skyrud ved Folkehelseinstituttet.

(©NPK)