Kollisjon med Sigvart Dagsland blir behandla i lagmannsretten i november

I slutten av november behandlar Eidsivating lagmannsrett anken frå yrkessjåføren som vart dømd etter ein kollisjon med artisten Sigvart Dagsland og bandet hans.
innenriks

I Hedmarken tingrett vart 36-åringen dømd til 45 dagars vilkårsbunde fengsel med ei prøvetid på to år. Retten tok òg frå han førarkortet for 18 månader.

Ifølgje Hamar Arbeiderblad anka mannen dommen i byrjinga av mai. Anken gjeld skuldspørsmålet, og Eidsivating lagmannsrett skal behandle saka frå 24. til 26. november.

Dagsland og to kollegaer var på veg til Oslo etter ein spelejobb i Åmot då dei frontkolliderte med ein møtande bil på riksveg 3 i Stange i januar 2018. Alle dei fire involverte vart alvorleg skadde.

(©NPK)