Nordmenn skeptisk til opning av grenser

Styresmaktene vedtok fredag å opne grensene til Europa, men fleire nordmenn er stadig meir skeptiske til å få utanlandske turistar på besøk til Noreg.
innenriks

Ferske tal frå Opinion viser at berre 12 prosent av dei spurde som synest at grensene bør opnast opp for utanlandske turistar.

Tala er henta frå juli og har falle tre prosent sidan junimålinga på 15 prosent.

I tillegg seier 85 prosent at dei antek at sommarfeiaren berre blir lagt til Noreg i år. Tala har vore svært stabile òg dei siste dagane.

– Å opne grensene har ikkje vore eit folkekrav. Tvert imot. No som avgjerda er fatta, blir spørsmålet om korleis nordmenn stiller seg til dette framover og om ferieplanar blir endra, seier seniorrådgivar Nora Clausen i Opinion.

Uvisst rundt auka risiko for smitte

FHI sa på pressekonferansen på fredag at opning av grenser medfører auka risiko for import og spreiing av smitte.

Likevel sa det europeiske smittevernbyrået (ECDC) nyleg at opning av grenser i Europa så langt har gitt «ubetydeleg» importsmitte.

– Nordmenn er glad i utanlandsreiser, og dagens avgjerd vil sjølvsagt medføre meir utanlandsreiser. Samtidig er ferien i full gong for mange, og nordmenn ønskjer å unngå å utsetje seg sjølv og andre for fare og nye rundar med nedstengingar, seier Clausen.

Utfordrande å følgje koronareglane

Vidare synest ein av fire at det er vanskeleg å vite om dei følgjer retningslinjene heile tida.

– Styresmaktene seier at nordmenn må setje seg grundig inn i dei retningslinjene som gjeld i dei landa dei er i. Med tanke på at mange synest det er vanskeleg nok å forstå og følgje norske retningslinjer, taler dette for at det ikkje blir lett å følgje reglane i andre land heller, seier Clausen.

Norsk koronamonitor frå Opinion har spurt over 2.000 nordmenn om dei synest at det no bør opnast opp for at fleire utanlandske turistar skal kunne besøkje Noreg. I tillegg er 8.000 nordmenn spurde om dei reknar med at sommarferien berre blir i Noreg i år.

(©NPK)