Tolv personar omkom i ulykker med fritidsbåt i første halvår

Tolv personar omkom i fritidsbåtulykker i første halvår i år, tre fleire enn i same periode i fjor, ifølgje Sjøfartsdirektoratet.
innenriks

Det er berre menn som har mista livet i fritidsbåtulykker hittil i år, og halvparten av dei omkomne var 70 år eller eldre. Den yngste var 24 år, viser Sjøfartsdirektoratets oversikt.

Tolv omkomne er nær snittet dei siste fem åra. Elleve av dei som døydde, drukna, medan den siste døydde av høgintensitetsskade og nedkjøling.

Seks personar døydde etter å ha falle over bord, tre av desse fall frå båtar som låg til kai. Fire personar omkom som følgje av at båten kantra, éin mista livet då båten grunnstøytte, medan den siste personen i statistikken døydde etter å ha lagt på sum etter båten, opplyser direktoratet.

Rekordsal av fritidsbåtar og oppmoding til noregsferie kan indikere at det blir mange på sjøen i vekene som kjem. Sjøfartsdirektoratet oppmodar derfor alle om å tenkje ekstra tryggleik for å unngå fleire ulykker i sommar.

(©NPK)