Danmark droppar krav om seks overnattingar for norske turistar

Regjeringa i Danmark opphevar kravet om at norske turistar på førehand må ha bestilt minst seks overnattingar for å feriere i landet.
innenriks

Det vil ikkje lenger vere eit krav at norske turistar skal overnatte seks netter i Danmark for å få lov til å krysse grensa, opplyser den danske justisministeren Nick Hækkerup onsdag formiddag, ifølgje nyheitsbyrået Ritzau.

– Noko av det vi skal gjere, som vi vil kunngjere seinare i dag, er at Noreg går over til å vere i grenselandsmodellen. Det vil seie at seksdagarsregelen ikkje lenger vil gjelde for personar busette i Noreg, seier han.

Det blir òg opplyst at turistar frå Skåne, Halland og Blekinge i Sverige, i tillegg til Schleswig-Holstein i Tyskland, også er unnatekne frå seksdagarskravet. Turistane frå dei svenske områda må likevel kunne framvise ein negativ koronatest som ikkje må vere meir enn 72 timar gammal.

Ifølgje Hækkerup har den danske regjeringa innført kravet om overnatting i seks netter på bakgrunn av eit føre-var-prinsipp og for å avgrense turismen – spesielt i København.

Han opplyser ikkje om nøyaktig tidspunkt for når nordmenn blir unnatekne frå kravet, men understrekar på generelt grunnlag at målet er å vende tilbake til normale tilstandar så snart som mogleg.

Den danske regjeringa opna i første omgang grensa for Noreg, Island og Tyskland frå 15. juni.

(©NPK)