8.887 registrerte koronatilfelle i Noreg – opp 21

Det var ved midnatt registrert 8.887 tilfelle av koronasmitte i Noreg, viser førebelse tal frå Folkehelseinstituttet.
innenriks

Dette er ein auke på 21 tilfelle siste døgn. Dei siste to dagane er auken på 32 tilfelle.

Tala er henta frå Meldingssystem for smittsame sjukdommar (MSIS) og viser ei førebels oversikt.

I alt 18 personar får behandling på sjukehus for covid-19-sjukdom. Det var måndag registrert 250 døde som følgje av sjukdommen.

(©NPK)