Det blir ekstraordinært fylkesstyremøte i Oslo Frp

Etter krav frå politisk nestleiar i fylkeslaget kallar Oslo Frp-leiar Geir Ugland Jacobsen inn til fylkesstyremøte.
innenriks

– Eg ser no at det er såpass mange som ønskjer eit slikt møte, så då har eg valt å kalle inn til det. Vi har ikkje sett tidspunkt enno, men det blir i næraste framtid, seier Jacobsen til TV 2.

Tidlegare tysdag sa Jacobsen at han ikkje såg behovet for eit slikt møte.

Opnar for å vrake Jensen

Kravet kom frå politisk nestleiar Andreas Meeg-Bentzen, etter at han vart kjend med at Geir Ugland Jacobsen i Finansavisen og seinare i eit TV 2-intervju opna for å vrake partileiar Siv Jensen frå førsteplassen på stortingslista i 2021 og ville ha utfordrarar til partileiarvervet.

– Eg har no snakka med organisatorisk nestleiar, og vi ser behovet for å kalle inn til eit ekstraordinært fylkesstyremøte for å få klarleik i situasjonen, sa Meeg-Bentzen tysdag formiddag.

Han meiner styret må få vite kva Ugland Jacobsen meiner og at meiningane til andre i styret må få sleppe fram.

– Det er ein alvorleg situasjon vi står i, seier Meeg-Bentzen.

– Ikkje akseptabelt

Ugland Jacobsen opna laurdag for å vrake partileiaren.

– Eg er uviss på Siv. Ho har vore ein god partileiar, men når det gjeld politisk retning er vi ikkje overlappande. Sånn sett seier eg at ho no kanskje står på førsteplass, og då kan det hende ho held fram, men ikkje noko er avgjort, sa han.

Jensen beskreiv seinare utspelet som «ikkje akseptabelt».

Ugland-Jacobsen har i lengre tid fronta at den politiske linja til partiet bør dreiast i ein nasjonalliberalistisk retning. Dette vart heller ikkje teke godt imot hos Jensen, som gav beskjed om at ho forventar at lokallaget innordnar seg det politiske retningsvalet som har forankring i landsmøtet.

Diskusjonen har ført til at fleire av Frps lokallag har bede sentralstyret om å leggje ned Oslo Frp.

– Når Oslo Frp utover frontar ei anna politisk retning enn det landsmøtet har vedteke, så bidreg Oslo Frp til ei svært unødvendig splitting i partiet, heiter det i eit opprop som mellom anna fylkesleiarane i Rogaland, Vestland, Møre og Romsdal, Viken og Trøndelag skal ha stilt seg bak, og som Stavanger Aftenblad har fått tilgang til.

(©NPK)