250 koronadødsfall i Noreg

Ein innbyggjar i Løten kommune døydde fredag som følgje av covid-19. Dermed har Noreg komme opp i 250 koronarelaterte dødsfall sidan pandemien starta.
innenriks

Løten kommune ønskjer av personvernomsyn ikkje å gå ut med meir informasjon om dødsfallet, bortsett frå at det er snakk om ein eldre person.

Dermed er det no registrert 250 koronadødsfall i landet. Folkehelseinstituttet (FHI) presiserer at det ikkje alltid er mogleg å vite om pasientane har døydd av eller med covid-19.

Ifølgje nye tal frå Meldingssystem for smittsame sjukdommar (MSIS) var det tysdag ettermiddag 8.879 personar som har fått påvist smitte av koronaviruset. Det er ein auke på 17 det siste døgnet.

(©NPK)