Aps oljeforslag får ros frå fagrørsla

Arbeidarpartiet ønskjer at stønaden til oljenæringa skal vare lenger enn det regjeringa har foreslått.
innenriks

– Arbeidarrørsla står samla om at oljeselskapa må få utløyst meir pengar. I tillegg må industriarbeidarane få garantiar om arbeid i Noreg, seier Aps nestleiar og finanspolitiske talsperson Hadia Tajik til NRK.

Til gjengjeld vil Arbeidarpartiet mellom anna auke overskotet selskapa kan ha utan å betale oljeskatt, kraftig, og sørgje for at foreslått skattelette skal vare lenger enn det regjeringa har foreslått.

– Vi er klare til å gå ganske langt her. Det er ingen tvil om at ein treng å få løyst ut meir pengar for å gjere dei store investeringane. Men vi må vere sikre på at desse pengane går til det dei skal. Det må gå til norske arbeidsplassar, seier Tajik.

Jørn Eggum er leiar i Fagforbundet og sit i sentralstyret til Arbeidarpartiet. No rosar han eige parti:

– Det er utruleg viktig at Arbeidarpartiet gjer det så tydeleg at dei stiller opp for norske arbeidstakarar og norsk petroleumsverksemd.

Frp-nestleiar og finanspolitisk talsperson Sylvi Listhaug gir òg tommelen opp.

– Vi ønskjer å gjennomføre dei endringane bransjen har sagt er nødvendige for å redde leverandørindustrien gjennom krisa, seier Listhaug.

Stønadspakken til oljenæringa skal etter planen vere forhandla fram 4. juni.

(©NPK)