Bedrifter vil ha ordningar for lønnstilskot

Ei undersøking utført av Det norske handelskammerforbundet (DNH) viser at sju av ti bedrifter ønskjer tilskotsordning før lønnsutgifter.
innenriks

Ei lønnstilskotsordning kan redusere behovet for å permittere tilsette. Undersøkinga er utført blant 2.200 bedrifter over heile Noreg, melder NRK.

– For veldig mange vil det vere dyrare å ta folk tilbake frå permisjon og i arbeid enn å halde bedrifta stengt, seier styreleiar i DNH og administrerande direktør i Bergen Næringsråd Mari Warncke til kanalen.

Næringsminister Iselin Nybø (V) stadfestar at ordninga kan vere ei moglegheit.

– Det er jo ein del av tiltaka som vi no sit og vurderer, seier ho.

(©NPK)