Oljeministeren: Noreg kan bli med på kutt i oljeproduksjonen

Olje- og energiminister Tina Bru (H) seier at Noreg vil vurdere å bli med på ein internasjonal avtale om kutt i oljeproduksjonen.
innenriks

– Vi har ein dialog med sentrale aktørar, inkludert andre land som produserer olje. Dersom ei brei gruppe blir samde om å kutte produksjonen betydeleg, vil Noreg vurdere eit einsidig kutt dersom det støttar ressursforvaltninga og økonomien vår, skriv Bru i ein e-post til Bloomberg.

Det vil i så fall vere første gong sidan 2002 at Noreg inngår ein kuttavtale. Førre gong var i kjølvatnet av terrorangrepa i USA 11. september året før.

– Som følgje av covid-19-pandemien er situasjonen i oljemarknaden utfordrande. Departementet følgjer utviklinga i marknaden tett, held fram Bru.

Prisfall

Oljeprisen var ved årsskiftet oppe i 68 dollar fatet, men har falle bratt også som følgje av ein kraftig nedgang i etterspurnasden under koronapandemien.

Måndag var prisen for eit fat nordsjøolje (brunne) nede i 22 dollar fatet. Torsdag steig han til over til over 30 dollar igjen då USAs president Donald Trump antyda at ein avtale om produksjonskutt var på trappene mellom russarane og saudiarabarane.

Forhandlingar måndag

Fredag følgde president Vladimir Putin opp og sa at Russland er klar til å forhandle med oljekartellet Opec. Prisen auka då til over 34 dollar.

Oljeprisen stupte tidlegare i mars då Russland braut ut av eit tidlegare samarbeid om produksjonskutt. For å legge press på Moskva trappa då Saudi-Arabia opp produksjonen, sjølv om etterspørselen på grunn av viruspandemien var dalande.

Opec-landa med Saudi-Arabia i spissen har invitert energiministrane i Russland og andre oljeproduserende land med for å diskutere tiltak for «å stabilisere markedet» på eit videomøte måndag.


(©NPK)