Bankane får ansvar for å fordele krisepengar

Finansnæringa skal stå for gjennomføringa av den økonomiske kompensasjonsordninga for bedrifter som er ramma av koronaepidemien.
innenriks

– Målet er at pengane skal vere på konto innan to til tre veker, seier administrerande direktør Idar Kreutzer i Finans Norge på ein pressekonferanse fredag.

Regjeringa foreslo fredag at staten dekkjer ein del av dei faste utgiftene for dei koronaramma bedriftene. NHO, Virke og Finans Norge har saman med regjeringa den siste veka arbeidd med utforminga av ei kompensasjonsordning, opplyser Finans Norge.

Det er styresmaktene som skal vurdere kva bedrifter som kvalifiserer til stønad, medan bankane skal gjennomføre den praktiske utbetalinga.

Ordninga går ut på at bedrifter kan søkje om kompensasjon gjennom ein digital søknad, og løysinga skal vere sjølvbetent, ifølgje Kreutzer.

Målet er at ordninga skal vere så enkel som mogleg å både nytte seg av og administrere, sa finansminister Jan Tore Sanner på pressekonferansen.

Kreutzer understrekar at det kviler eit betydeleg ansvar for den enkelte som søkjer, om å basere seg på rett informasjon.

– Det blir lagt inn element som sikrar grunnlag for kontroll, seier han.

Han er trygg på at dei vil få på plass ordninga raskt.

– Vi har ikkje gjort dette før, men vi kan byggje på etablerte, velfungerande løysingar, seier han.

Fakta om løysinga til bankane for kompensasjonsordninga til koronaramma bedrifter

* Finansnæringa skal stå for den praktiske gjennomføringa av den økonomiske kompensasjonsordninga for bedrifter som er ramma av koronaepidemien.

* Det skal opprettast ei sjølvbetent digital plattform der ramma bedrifter kan søkje om kompensasjon.

* Pengane vil vere på konto etter mellom to til tre veker.

* Kompensasjonsordninga gjeld i første omgang i to månader, men kan utvidast om det trengst.

Kjelde: Regjeringa og Finans Norge