Koronatiltaka skaper meir uro hos barn med foreldre i fengsel

Barn og unge med foreldre i fengsel opplever ei større uro etter at koronatiltaka forhindrar moglegheitene for besøk, ifølgje Kirkens Bymisjon.
innenriks

Den siste tida har fleire engstelege barn med foreldre i fengsel teke kontakt med Kirkens Bymisjons hjelpeteneste på chat, ifengsel.no.

Dette skjer i samband med at fengsla har stengt for besøk og stansa permisjonar som ein del av koronaberedskapen til Kriminalomsorga.

Hjelpetenesta opplever ein større pågang og har fått opptil 70 førespurnader dagleg. Derfor utvidar dei no opningstidene.

– Det er vanskeleg nok frå før for barn å ha ein forelder i fengsel. Uvissa rundt korona gjer dei ekstra sårbare. No som dei heller ikkje får besøkje sine kjære, blir det meir uro og vonde fantasiar hos barna, seier teamleiar for ifengsel.no, Anette B. Skjerven, i Kirkens Bymisjon.

Kvart år opplever 6.000–9.000 barn i Noreg at mamma eller pappa må i fengsel. Med meir uro knytt til korona opplever mange av barna òg mangel på ein trygg, fast skulekvardag som kan gi dei eit pusterom, påpeikar Skjerven.

Ho legg til at også vaksne pårørande har eit ekstra behov for støtte i denne tida.

– Det er vanskeleg for den næraste pårørande å ta vare på barna og forklare at «du får ikkje sjå mamma eller pappa på ei stund, men eg veit ikkje kor lang den stunda er», seier ho.

(©NPK)