Handverkarar ber om skattefrådrag for oppussing i neste krisepakke

Skattefrådrag for oppussing av private heim må inn i den neste krisepakken til regjeringa, meiner handverksforeining.
innenriks

– Signala er gjennomgåande positive frå borgarleg side. Den største opponenten er uansett Finansdepartementet, som har ei grunnhaldning om at slike frådrag ikkje er bra, seier Tore Strandskog, direktør for næringspolitikk i NHO-foreininga Nelfo til Finansavisen.

Forslaget om såkalla ROT-frådrag går ut på at hushalda får skattefrådrag for utgifter til rehabilitering, oppussing og tilbygg i private heim.

Opphavleg var forslaget meint å hindre svart arbeid.

– No er situasjonen endra. No er dette eit motkonjunkturtiltak, meiner Strandskog.

Strandskog viser til at 95 prosent av Nelfo-bedriftene opplever redusert etterspørsel og kanselleringar. Halvparten av dei har innført permisjonar.

Regjeringa legg fredag fram sin neste krisepakke.

(©NPK)