Brynjar Meling etter Krekar-utlevering: Ein skammeleg dag

Advokat Brynjar Meling rasar etter at mulla Krekar er utlevert til Italia. Krekar vart henta i fengselet torsdag morgon.
innenriks

– Dette er ein skammeleg dag for alle dei som ikkje har hindra utlevering av ein openbert uskuldig mann, seier mulla Krekars advokat Brynjar Meling til VG.

Han seier Krekar vart henta i fengselet torsdag morgon og at det ikkje vart gitt høve til å seie farvel til familien.

Justisminister Monica Mæland (H) informerte om utleveringa på ein pressekonferanse torsdag. Etter orienteringa frå statsråden møtte Meling pressa.

– Det er ein skammeleg dag for PST, for det nasjonale statsadvokatembetet, riksadvokaten, for regjeringa, departementet, for domstolen. Og det er faktisk slik ein lagar eit justismord på best mogleg måte: Ein pulveriserer ansvar slik at ingen treng å ta ansvar for det som er gjort, sa Meling.

– Ikkje gitt forsikringar

63-årige Najmuddin Faraj Ahmad, kjend som mulla Krekar, vart 12. februar vedteken utlevert til Italia, der han i fjor vart dømd til tolv års fengsel for å ha planlagt terror. Dommen er anka.

Kva som skjer etter rettssaka i Italia, vil ikkje justisministeren spekulere på.

– Krekar har vore utvist frå Noreg i mange år, det er ikkje gitt nokon forsikringar til Krekar, så kva som skjer då, kan eg ikkje spekulere på, seier Monica Mæland.

Advokat Meling seier han meiner norske styresmakter burde garantert for at Krekar kan returnere til Noreg når han er ferdig i Italia.

– Noreg burde stilt dei garantiane. Det eg skal sørgje for, er at viss det ikkje skjer, og det skjer mulla Krekar noko, så skal dei personane som står ansvarlege, bli stilt rettsleg til ansvar for dei handlingane dei har gjort og dei avgjerdene som er tekne, seier advokaten.

Viruset forseinka utleveringa

Meling seier til Aftenposten at Krekar no sit i Rebbibia-fengselet i Roma, og at han framleis vil vere med i forsvararteamet i Italia.

Avisa skriv òg at den alvorlege situasjonen som har oppstått i Italia på grunn av koronapandemien, gjorde at norske styresmakter ei stund trudde at ei eventuell utlevering av Krekar ville bli utsett på ubestemt tid. Regjeringa sette dermed heile prosessen på vent.

Utanriksdepartementet sende derfor ein førespurnad til italienske styresmakter der dei spurde om dei framleis ville ha Krekar utlevert, og om helsa hans ville bli teke vare på.

Dei svarte ja på begge spørsmåla.

Utleveringa vart dermed noko forseinka, men truleg berre rundt eit par veker.

– Får hjelpa han har krav på

Monica Mæland stadfesta òg på pressekonferansen at Justis- og beredskapsdepartementet har fått forsikringar frå italienske styresmakter om at Krekar vil bli godt og forsvarleg teke vare på i samband med koronasituasjonen.

– Han skal få den hjelpa han skal ha og som han har krav på, sa Mæland på pressekonferansen på spørsmål om å sende Krekar til Italia, som er hardt ramma av koronaviruset.

Krekar kom til Noreg som kvoteflyktning i 1991. I 2003 vart han varig utvist frå Noreg av omsyn til tryggleiken i riket.