1.150 har meldt seg til helseinnsats i Stavanger

Stavanger går no gjennom 1.150 svar dei fekk etter å ha bede innbyggarar med helsefagleg kompetanse, minimum fagbrev, registrere seg for å bidra i krisetider.
innenriks

– Når koronaviruset rammar hardare, vil det kunne bli nødvendig med ekstra helsepersonell som følgje av auka sjukefråvær i kommunen, og dessutan eit ekstra trykk av pasientar, var beskjeden frå seksjonssjef for frivillige i Stavanger kommune då kommunen oppretta registreringa.

Onsdag var det ifølgje Stavanger Aftenblad registrert 1.150 kandidatar, og no går Rogalandskommunen gjennom alle saman for å velje ut dei som er aktuelle.

Hittil er ti sjukepleiarar klare for jobbe på legevakt, medan koronatelefonen og helsekontor på Nytorget i byen skal styrkjast.

(©NPK)