Nigerianske gutar lurt til å tru at dei skulle prøvespele i Noreg

Nettsida til Grorud Il har vorte misbrukt til å narre nigerianske gutar til å tru at dei skulle få prøvespele fotball i Noreg – mot betaling.
innenriks

– Vi får veldig vondt av dei som har vorte lurt. Det er folk som sikkert har brukt mykje av pengane sine på ein sjanse til å komme til Noreg, seier den daglege leiaren i idrettslaget Jon Ole Reinhardsen til Aftenposten.

Han kom over ei nettside med informasjon både på engelsk og norsk. Ho utgav seg for å vere ei offisiell nettside for Grorud IL. Bilde og informasjon hadde vorte stole frå den eigentlege nettsida til idrettslaget.

Då Reinhardsen snakka med gutane, vart han fortald at dei hadde vorte lova prøvespel i Grorud mot betaling.

Spelarane han har snakka med, har fortalt at dei vart kontakta og fekk eit passord til å registrere seg på den falske nettsida. Så har dei vorte bedne om å betale ein sum på eit par tusen kroner.

Dei har òg vorte tilsende dokument med det som verkar som eit reiseløyve og informasjon om at Grorud IL tar alle kostnader ved opphaldet i Noreg. Dokumenta er signerte av ein Grorud-leiar som ikkje eksisterer.

Stortingsrepresentant Jan Bøhler (Ap) er styremedlem i Grorud IL. Han har sendt eit skriftleg spørsmål til justisminister Monica Mæland (H) om kva Noreg og norsk politi kan gjere for å stoppe slik svindel.

(©NPK)