Kjelder til VG: Terrorsikta kvinne kjem ikkje til Noreg torsdag

Den terrorsikta kvinna og dei to barna hennar som blir henta frå Syria av norske styresmakter, kjem likevel ikkje Noreg torsdag kveld, ifølgje kjelder til VG.
innenriks

Planane er endra, men det ligg ingen dramatikk bak endringa, opplyser kjelder til VG.

Advokaten til kvinna Nils Christian Nordhus har bedt om at barna blir skjerma når dei kjem Noreg.

– Vi ber innstendig om at alle aktørar respekterer den absolutte skjerminga av barna. Oppmodinga frå mor og familien er at reisa barna har til og møte med Noreg skjer mest mogleg skånsamt og verdig, seier han til VG.

– Vi skal svare på dei spørsmåla offentlegheita har krav på kunnskapar om, men av omsyn til tryggleiken til og behovet for skjerming av barna, mor og andre involverte aktørar, held vi fast på at slik forklaring først vil bli gitt på varsla pressekonferanse etter at mor og barn er ført i beskytta omgivnader på norsk jord, seier han vidare.

NTB får opplyst at pressekonferansen vil skje på kontoret til advokaten i Oslo. Tidspunktet er ikkje kjent.

(©NPK)