Hemmelege Frp-krav truar Solbergs regjering

Når statsministeren får Frps krav, har ho halvanna veke på seg til å halde regjeringa saman. Frp kan ikkje presse gjennom nye krav, åtvarar KrF og Venstre.
innenriks

Venstre-leiar Trine Skei Grande seier tvert nei til å innfri eventuelle krav frå Frp som kjem i tillegg til regjeringsplattforma.

– Vi står på den regjeringsplattforma vi har inngått, og vi ser ingen grunn til å endre henne, seier Grande til NTB torsdag kveld.

Frp-leiar Siv Jensen truar med å forlate regjeringa, etter at regjeringsfleirtalet mot Frps vilje vedtok å hente ei terrorsikta kvinne og den sjuke femårige sonen hennar ut av Syria. Som plaster på såret vil Frp ha innfridd ei rekke krav. NTB fekk torsdag stadfesta at desse truleg vil bety ei form for reforhandling av Granavolden-plattforma.

Ropstad: – Ikkje grunnlag

– Frp sa noko heilt anna tysdag enn dei gjer no, skriv KrF-leiar Kjell Ingolf Ropstad på Facebook torsdag – før han smell til mot regjeringskollegaen:

– Det at regjeringa hjelper eit sjukt barn med helsehjelp, er ikkje eit grunnlag for at Frp skal kunne presse gjennom ei ny kravliste. Dei fire partia er samde om ei politisk plattform og jobbar ut frå denne, seier KrF-leiaren.

Også Frp har poengtert at dei har ønskt å hjelpe barnet heim, men at mora då måtte bli igjen.

Korleis Frps kravliste vil sjå ut, er førebels ukjent. Frps fylkesleiarar hadde frist til seint torsdag ettermiddag med å komme med innspela sine.

Halvanna veke

Jensen varslar at dei nye krava blir retta direkte mot statsminister Erna Solberg (H). Onsdag var ho tydeleg på at saka må avklarast før Frps strategisamling 27.–28. januar.

– Det handlar om å gjennomføre fleire tiltak som sikrar oss i forhold til terror, tryggleik for innbyggarane, streng og rettferdig innvandringspolitikk, og at vi held fram med å jobbe med å redusere skattar og avgifter og å bygge ut infrastrukturen, sa Jensen til NRK torsdag.

Dagens situasjon liknar bompengeopprøret i fjor: Høgre, KrF og Venstre blir no tvinga til å ta stilling til nye krav frå Frp, berre eitt år etter at dei fire partia var samde om ei regjeringsplattform. NTB er kjent med at dette har vekt sterke reaksjonar i alle dei tre andre regjeringspartia.

– Det er irritasjon i Høgres stortingsgruppe over dette no, seier ei partikjelde, som fortvilar over at det no blir nye rundar med fokus på andre ting enn politikk, som under bompengestriden i forkant av lokalvalet i fjor haust. Den kom ingen av regjeringspartia godt ut av.

Innvandring og samferdsel

– Dette er den mest alvorlege krisa, saman med bompengekrisa, sidan 2013, seier Minerva-skribent og Frp-kjenne Jan Arild Snoen til NTB.

Han trur at Frp truleg ikkje har meir å hente på viktige politikkområde for partiet som innvandring og samferdsel. På asylområdet har Frp skrytt av at Noreg no har Europas strengaste asyl- og innvandringspolitikk etter ei rekke innstrammingar i kjølvatnet av flyktningkrisen i 2015 og 2016, medan skattekutt har vore nedprioriterte i dei tre siste budsjetta.

Samtidig har striden om iskanten segla opp som eitt av dei viktigaste tinga regjeringa må handtere denne våren. Her står Frp og særleg Venstre stegla mot kvarandre.

Snoen meiner samtidig at dersom Frp ønsker å forlate regjeringa, er tida inne no.

– Det er betre å gjere det no enn å slite endå lenger, seier han.


(©NPK)