Erklæringa om Manshaus er tilrekneleg, er godkjend

Den rettsmedisinske kommisjonen har ingen vesentlege merknader til erklæringa om at Phillip Manshaus er strafferettsleg tilrekneleg.
innenriks

Dermed blir konklusjonen frå dei psykiatrisk sakkunnige som har vurdert den draps- og terrorsikta 22-åringen, ståande, skriv NRK.

3. desember vart det klart at tre sakkunnige som har observert Philip Manshaus, konkluderer med at han var tilrekneleg då han utførte drapet og terrorhandlinga han er sikta for. Det betyr at han kan dømmast til fengselsstraff eller forvaring dersom han blir funnen skuldig.

22-åringen samtykte i å legge under seg ei fullstendig psykiatrisk undersøking utført av overlege og spesialist i psykiatri Rita Lyngved, psykologspesialist Anne Lill Ørbeck og spesialist i psykiatri Helge Haugerud. Under undersøkinga hadde dei sakkunnige elleve samtalar med Manshaus.

Blir oversendt til veka

Politiadvokat Hilde Strand i Oslo politidistrikt opplyser til NTB at dei sender over innstilling til påtalevedtak til Oslo statsadvokatembete neste veke. Det inneber at det utpå nyåret kan komme ein tiltale frå Riksadvokaten.

– Vi bad om ein hastebehandling og det er fint at dei fekk behandla han utan nokre forseinkingar. Sidan dei ikkje fann nokon vesentlege manglar ved rapporten, så endrar det ikkje noko på planen vi har lagt om få sendt saka vidare innan neste veke, seier ho.

Forsvararen til Manshaus, advokat Unni Fries, seier til NTB at ho ikkje har nokon kommentar til at Den rettsmedisinske kommisjonen har godkjent erklæringa.

Frist til 15. desember

Forsvararar og bistandsadvokatar har no frist til 15. desember med å krevje eventuelle ytterlegare etterforskingsskritt.

Strand seier at dersom dei krev nye etterforskingsskritt, vil politiet vurdere det.

– Vi meiner i alle fall at vi har fått svar på dei spørsmåla som saka har reist og etterforska dette så langt som mogleg, men dei andre vurderer jo saka frå sin ståstad. I utgangspunktet vil ein etterkomme eit krav frå dei viss ho er godt grunngitt og det er nødvendig, seier politiadvokat Hilde Strand.

(©NPK)