Forslag til Utøya-minnesmerke blir sendt på høyring

Trass i store protestar frå naboane har Hole kommune vedtatt å sende forslaget om eit 22. juli-minnesmerke på Utøykaia på høyring.
innenriks

Avgjerda vart fatta på eit møte i plan- og miljøutvalet til kommunen måndag kveld.

– Innstillinga mi i saka vart vedtatt, seier rådmann Torger Ødegaard til NTB.

Tilrår godkjenning

Rådmannen har tilrådd at kommunen godkjenner planforslaget frå Statsbygg som plasserer minnesmerket ved Utøykaia på landssida til øya der 69 menneske, dei fleste ungdommar, vart skotne og drepne 22. juli 2011.

Men bebuarar på Utøykaia har lenge kjempa mot ei slik plassering av minnesmerket. Dei meiner at det å dagleg bli minte om terrorhandlinga vil vere ei stor belasting.

I forkant av møtet på måndag oppmoda Utstranda Vel kommunen til ikkje å vedta tilrådinga til rådmannen.

Vil ha alternativ greidd ut

Sidan plasseringa av minnesmerket på landssida vart vedtatt i 2017, har naboane vore delte i synet på plasseringa. Vellaga har heile tida bedt om at ei alternativ plassering må greiast ut.

Både kommunen og innbyggjarane var imot det opphavlege forslaget frå regjeringa om å plassere minnesmerket på Sørbråten på sjølve Utøya. Dermed vart forslaget trekt, og ein enda opp med plasseringa på landssida.

Fleire bebuarar ønsker at minnesmerket skal plasserast på ein stad som heiter «Utsikten» og som ligg meir trekt tilbake frå der ungdommane vart frakta i land frå terroraksjonen på Utøya i 2011.

(©NPK)