Trond Giske: – Eg måtte ut av det

Trond Giske seier mediepresset gjorde det umogleg å halde fram som nestleiar i Arbeidarpartiet.
innenriks

Då Giske trekte seg i januar 2018, var varsla mot han enno ikkje ferdigbehandla i partiet.

Men mediepresset var for stort til at han kunne halde fram.

– Det var til då cirka 3.000 medieoppslag som gjorde at det ikkje var mogleg å stå i det lengre. Eg måtte ut av det på ein eller annan måte, sa Giske på den nordnorske mediekonferansen Svarte Natta fredag ettermiddag.

Det er umogleg å seie om han før eller sidan ville gått av uansett, la han til. Men det var «definitivt» pressa som fekk han til å trekke seg så tidleg.

Første gong

Mediekonferansen har hausta storm for arrangementet, der Giske var invitert for å fortelje om korleis det var å stå i mediestormen då varsla mot han kom.

Det er første gongen Giske debatterer metoo offentleg etter at han gjekk av som nestleiar.

Då han gjekk av, var innhaldet i varsla ikkje offentleg kjent, peika Giske på. Men det er dei i dag.

– Så no kan alle gjere seg opp ei meining sjølv, sa Giske, som ikkje la skjul på at han meiner Arbeidarpartiets notat om varsla har vorte feil framstilt.

Kjeldekritikk

Giske skuldar pressa for å ha utøvd svak kjeldekritikk i saka. Han åtvarar òg mot bruken til pressa av anonyme kjelder.

Men i etterkant har det òg vore positive teikn til sjølvransaking i media, ifølgje Giske.

– No to år etterpå opplever eg at det er ei større moglegheit til nyansert diskusjon i ein del medium. Berre at denne debatten blir arrangert – det hadde ikkje skjedd for eit år sidan, kanskje ikkje eingong for eit halvt år sidan, sa han.

Trekte seg i protest

Ukontroversiell var paneldebatten likevel ikkje.

Kommentator Hege Ulstein i Dagsavisen skulle opphavleg delta i panelet, men trekte seg i protest då ho såg korleis debatten var lagt opp. «Jeg ble invitert til og trakket ja til en pressedebatt om metoo. Det har utviklet seg til noe som kan se ut som et Giske-show. Det takker jeg nei til», skreiv Ulstein på Facebook.

Varsla mot Giske var knytt til seksuell trakassering og upassande åtferd. Arbeidarpartiet konkluderte i 2018 med at Giske i fleire av sakene hadde brote dei interne retningslinjene til partiet mot seksuell trakassering.

Giske har beklaga upassande og ubehagelege hendingar, men også nekta for innhaldet i enkelte av varsla.


(©NPK)