Gjenopptakingskommisjonen behandlar Baneheia-saka før jul

Gjenopptakingskommisjonen skal behandle Baneheia-saka på det neste møtet sitt 27. november.
innenriks

– Sidan saka er så omfattande, er det òg halde av tid på møtet i midten av desember, opplyser leiaren av kommisjonen Siv Hallgren til NRK.

I vår bad påtalemakta Gjenopptakingskommisjonen om ny frist for å komme med tilleggsopplysningar i Baneheia-saka. Då vart det klart at saka ikkje ville bli behandla før i haust.

Drapsdømde Viggo Kristiansen har heile tida nekta skuld i saka og prøver no for sjette gong å få saka tatt opp att.

Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) vart valdtekne og drepne i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000.

Kristiansen og hans medtiltalte Jan Helge Andersen vart dømde til høvesvis 21 års forvaring med 10 års minstetid og 19 års fengsel for valdtekt og drap på dei to jentene.

Andersen er sett fri etter å ha sona dommen.

(©NPK)