Staten sel gard i Stange til 44 millionar kroner

Med overskrifta «En smak av herskapelighet ved Mjøsas bredder» sel Landbruks- og matdepartementet Staur gård i Hedmark på Finn.no.
innenriks

Eigedommen er i dag ein forsøksgard som har vorte kombinert med gjestegardsverksemd. Gjestegardsverksemda på garden tek slutt i desse dagar, medan det framleis er leigekontraktar somhøyrer til forsøksdelen, heiter det i Finn-annonsen.

Staur gård har vorte brukt i mange offisielle samanhengar og har vore møtestad for ministrar og kongelege.

Garden består av hovudbygning, bestyrarbustad, stabbur, driftsbygning, konferanselåve, forsøkslåve, vognskjul og vognpaviljong, portnarbustader og husmannsplassen Sagubakken. Prisantydinga er 44 millionar kroner.

– Eigedommen blir seld fordi det ikkje er ei naturleg statleg oppgåve å drive eller å eige eit kurs- og konferansehotell. Det bør òg vere eit mål at landbrukseigedommar er eigde og blir drifta av andre enn staten, skriv Landbruks- og matdepartementet i ei pressemelding.

Staur gård ligg i Vestbygda i Stange kommune i Hedmark. Garden har strandlinje til Mjøsa og ligg rundt 10 minutts køyring frå Hamar og 80 minutt frå Oslo.

Garden er lagt ut for sal etter at Stortinget i juni 2019 gav tilslutting til at departementet kunne selje han. Garden vart freda i 2013.

(©NPK)