15 ambassadørar fekk passord stolne

Ambassadørar har brukt passord som «Norge123», «ostepop» og «password» til å logge seg på sosiale medium.
innenriks

Adresseavisen har dei siste månadene hatt tilgang til meir enn 1,4 milliardar e-postadresser og passorda som er knytte til dei. I ein gjennomgang avisa har gjort, kjem fram det at over 650 brukarnamn og passord knytt til 15 norske ambassadørar og andre leiarar og tilsette i UD har hamna på avvege.

Blant passorda til ambassadørane er lettvektarar som «Norge123», «ostepop» og «password» brukt til å logge seg inn på populære nettstader som LinkedIn og Dropbox.

– Vi har vore klare over at det har vore mange hundre passord som kan knytast til UD-adresser på avvege, stadfestar UDs datatryggingsleiar Helge Marstrander.

Politiets tryggingsteneste (PST) har i den siste vurderinga av trusselbildet mot Noreg påpeika at norske borgarar som oppheld seg i land med eit autoritært styresett, kan bli prøvd lokka eller pressa av etterretningstenestene i dei aktuelle landa til å utføre oppdrag for dei. Marstrander erkjenner at UD er bekymra for at bruk av passord frå lekkasjar kan føre til utpressingsforsøk.

Han seier departementet gir dei tilsette omfattande tryggingsopplæring, inkludert i passordrutinar.

(©NPK)