Opposisjonen kvesser knivane: – Varsellampe blinkar for Berg

Etter avsløringa av 15.000 brot på arbeidsmiljølova må både opposisjon og posisjon vurdere om ein har tillit til Oslo-byråd Lan Marie Berg, meiner Høgre.
innenriks

– Dette vitnar om dårleg etatsstyring og manglande informasjon frå byrådet til bystyret. Det blinkar ei raud varsellampe, og ho blinkar med stadig hyppigare takt, seier Øystein Sundelin, nestleiar i bystyregruppa til Høgre i Oslo.

– Har Høgre tillit til Berg?

– No skal vi vente å sjå dei næraste dagane, gå grundig gjennom dei faktaa vi har, og sjå på det som kjem frå PwC og kommunerevisjonen. Men eg trur både posisjon og opposisjon er nøydde til å vurdere dette nøye i tida som kjem, seier Sundelin til NTB.

Også Venstres gruppeleiar i Oslo Hallstein Bjercke viser til undersøkingane som er i gang, i spørsmålet om mistillit.

– Desse vil vere ein viktig del av grunnlaget for behandlinga av saka i bystyret, men det er ikkje tvil om at denne saka er svært alvorleg for byråden, seier han til NTB.

– Stor skandale

Sidan 2016 har det vore over 15.000 brot på arbeidsmiljølova i etatane under Bergs byrådsavdeling for miljø og samferdsel i Oslo kommune. Bjercke seier Berg (MDG) snarast må svare på alle spørsmål om saka.

– Dette vil vere avgjerande for spørsmålet om tillit framover, seier han.

– Dette er ein stor skandale, og saka svekker omdømmet til Oslo kommune som ein seriøs arbeidsgivar, seier han vidare.

Venstre-toppen legg til at det i Oslo alltid er byrådet og den ansvarlege byråden som har det øvste ansvaret.

– Har ansvaret

Raudt, som har samarbeidd med det raudgrøne byrådet dei fire siste åra, jobbar no med å få oversikt over kva slags brot på arbeidsmiljølova det er snakk om, og omfanget av dei ulike typane.

– 15.000 er uansett eit høgt tal, og 7. oktober sende Raudt inn skriftleg spørsmål til byrådet om å få oversikt over brot i andre etatar, seier gruppeleiar for Raudt Eivor Evenrud til NTB.

– Det er byråden som har det øvste ansvaret for dei underliggande etatane sine, slår ho fast.

Evenrud vil likevel ikkje svare direkte på om partiet vurderer mistillit mot Berg.

– Vi må gå grundig gjennom kva slags situasjon vi har her, før eg kan seie noko om det.

Må gjere greie for

Berg sa fredag at ho har bedt alle etatsdirektørane om å gjere greie for korleis etatane følgjer opp arbeidstidsreglane.

– Eg har forsikra meg om at dei tar dette på alvor. Arbeidsmiljølova skal sjølvsagt følgjast av alle verksemdene i kommunen. Det er den enkelte verksemdsleiaren som varetar arbeidsgivaransvaret i etaten sin, seier ho.

Flest brot har det vore i brann- og redningsetaten med 6.616 lovbrot frå januar 2016 til september 2019.

Vass- og avløpsetaten i Oslo kommune har sendt NRK ei oversikt som viser at arbeidsmiljølova har vorte broten 5.616 gonger sidan 2016.

– Jobba for mykje

Fagforbundet organiserer mange av dei tilsette i etatane der lovbrota har skjedd. Leiaren i forbundet i Oslo, Roger Dehlin, seier til Dagsavisen at det fleire stader har vore avtalar mellom partane som bryt med norsk lov, og at Fagforbundets tillitsvalde til dels har godtatt dette.

Byrådsleiar Raymond Johansen (Ap) seier det er viktig for byrådet å sikre at tilsette i kommunen har ryddige arbeidsforhold.

– Det har byråd Lan Marie Berg tatt grep om i sin sektor, og denne veka har ho forsikra seg om at etatsdirektørane gjer det dei kan for å unngå brot på regelverket. Det er kvar enkelt verksemdsleiar som har ansvaret for at reglane blir etterlevde. Dette følgjer av verksemdsstyringsinstruksen, seier han i ein e-post til NTB.

Byrådsleiaren opplyser at han har tatt initiativ til ein større gjennomgang av systema i kommunen.

(©NPK)