Felleskjøpet-streiken held fram – Negotia avviser framlegg til løysing

I eit forsøk på få slutt på streiken foreslo Felleskjøpet Agri å vidareføre nokre rettar for dei tilsette, men Negotia meinte tilbodet ikkje var godt nok.
innenriks

352 tilsette i Felleskjøpet Agri gjekk ut i streik tysdag etter at det ikkje vart semje i meklinga. Streiken stansar kraftfôrleveransar frå fabrikken på Kambo i Moss, ei rekke kornsiloar er ramma, og store delar av salsapparatet er i streik.

Torsdag sende Felleskjøpet Agri eit brev til Negotia, der dei streikande er organiserte, med eit tilbod for å få slutt på streiken.

Tilbodet inneheldt ei vidareføring av ei rekke rettar som dei streikande har ønskt å behalde når Felleskjøpet ved nyttår byter arbeidsgivarorganisasjon frå Spekter til NHO.

– Innfrir ikkje krav

I ei pressemelding seier Negotia at dei synest det er positivt at Felleskjøpet Agri ønsker å avslutte konflikten, og at dei òg ønsker dette.

– Det tilbodet bedrifta har komme med no, er likevel ikkje i nærleiken av å innfri krava våre. Tilbodet er ikkje i nærleiken av dei opparbeidde vilkåra til medlemmene våre når det gjeld mellom anna tillegg for sein arbeidstid, heilagdagstillegg, vakttillegg og provisjonsavtalar, seier Negotia.

Felleskjøpet seier i ei eiga pressemelding at dei er skuffa over avvisinga frå Negotia.

Stemna for Arbeidsretten

Arbeidsgivarorganisasjonen Spekter har på si side valt å stemne Negotia som er knytt til Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS), for Arbeidsretten på grunn av streiken.

– Streiken hos Spekter-medlemmen Felleskjøpet Agri som YS/Negotia har sett i verk, er slik vi ser det ikkje berre tariffstridig og ulovleg, men ein trussel mot heile den norske modellen, sa administrerande direktør Anne-Kari Bratten i Spekter i ei pressemelding torsdag ettermiddag.

Spekter skriv at grunnen til at dei stemnar YS/Negotia, er at det i 2019 er eit mellomoppgjer, der det etter avtale mellom arbeidsgivarorganisasjonane og fagforeiningane berre skal forhandlast om lønnsoppgjer og ikkje andre rettar. Dei ønsker derfor at Arbeidsretten skal erklære streiken i Felleskjøpet som tariffstridig og ulovleg

– I Felleskjøpet Agri er krava og streiken i regi av YS/Negotia eit klart forsøk på å omgå avtalte spelereglar, og å skaffe seg eit forsprang på dei andre arbeidstakarorganisasjonane som held seg lojalt til at i mellomoppgjer er det berre lønn vi forhandlar, seier Bratten.

(©NPK)