Regjeringas prestisjefond tapte namnekrangel

Klimainvesteringsfondet Nysnø står i fare for å måtte skifte namn berre halvtanna år etter oppstarten, skriv E24.
innenriks

Årsaka er at Patentstyret førre veke konkluderte med at namnet til klimafondet liknar for mykje på investeringsfondet Snö, og derfor ikkje kan vere eit gyldig varemerke.

I konklusjonen referert av avisa skriv Patentstyret at varemerkeregistrering av Nysnø er «egnet til å forveksles med kravstillers registrering, ordmerket SNÖ, og krenker derfor en annens varemerkerett her i riket».

Det er Snö Holding som har klaga fondet inn for Patentstyret, etter først å ha prøvd å komme til ei løysing med klimainvesteringsfondet. Advokaten til selskapet Mikkel Lassen Ellingsen seier til avisa at dei opplever Patentstyrets avgjerd som både riktig og velgrunna.

Juridisk og compliance-direktør Frances Eaton i Nysnø Klimainvesteringar meiner på den andre sida at dei har følgt vanleg prosedyre. No varslar fondet, der Siri Kalvig er leiar, at Patentstyrets avgjerd vil bli påklaga og sendt til Klagenemnda for industrielle rettar.

(©NPK)