Mazyar Keshvari (Frp) erkjenner falske reiserekningar for nesten ein halv million kroner

Frps stortingsrepresentant Mazyar Keshvari, som er sikta for grovt bedrageri, erkjenner å ha levert fiktive reiserekningar til Stortinget for 450.000 kroner.
innenriks

Frp-profilen har sagt seg villig til at straffesaka skal behandlast som ei tilståingssak, skriv Aftenposten.

Keshvari er sikta for grovt bedrageri, som har ei strafferamme på inntil seks års fengsel.

– Siktinga bygger på forklaringa hans, opplyser forsvarar John Christian Elden, som stadfestar at klienten hans erkjenner å ha ført fiktive reiserekningar for cirka 450.000 kroner i perioden 2014 til 2018.

Saka vil gå i Nedre Romerike tingrett 18. oktober. Det er sett av éin dag til saka.

Langt høgare

Summen Keshvari no har erkjent, er betydeleg høgare enn det som tidlegare har vore kjent.

For snart eitt år sidan avdekte Aftenposten at Keshvari systematisk hadde levert fiktive reiserekningar til Stortinget. Avisa dokumenterte då at Frp-politikaren hadde levert udokumenterte reiserekningar for 290.000 kroner gjennom ein toårsperiode.

Keshvari har beklaga og innrømt at han har fått utbetalt pengar han ikkje skulle fått. Stortingsrepresentanten har vore sjukemeld sidan saka sprakk i oktober i fjor.

Etterforskinga til politiet vart avslutta i sommar, og saka vart oversendt statsadvokaten.

I februar tok saka ei ny vending då Keshvari vart arrestert i heimen sin i Rælingen i Akershus og sikta for grove truslar. I samband med arrestasjonen gjorde politiet beslag av fleire våpen.

Skiltet skrudd ned

Det er uklart om og eventuelt når Keshvari kan komme tilbake til Stortinget. Ein stortingsrepresentant har i utgangspunktet plikt til å sitje perioden ut.

– Det nye i saka no er at beløpet er større enn tidlegare antatt, seier Frps parlamentariske leiar Hans Andreas Limi til NTB.

Han påpeikar at Keshvari heile tida har erkjent forholdet.

Limi har tidlegare gjort det klart at Keshvari kan søke om permisjon inntil eventuell tiltale og dom er klar.

Skiltet på kontordøra til Keshvari på Stortinget er likevel allereie skrudd ned. No er det i staden namnet til vararepresentanten hans, Carl I. Hagen, som står på døra.

– Keshvari er sjukemeld og har inga rolle eller posisjon i stortingsgruppa, seier Limi.

Sjukemeldinga varer førebels ut september, opplyser Frp til NTB.

Leiaren av Frps organisasjonsutval, Alf Erik Andersen, seier til Nettavisen at partiet vil behandle ferdig saka til Keshvari når dommen kjem.