Bollestad viser til Veterinærinstituttet om hundesjukdom

Landbruksministeren viser til arbeidet Veterinærinstituttet gjer på spørsmål frå Ap om kva ho gjer for å hindre at den dødelege hundesjukdommen spreier seg.
innenriks

I eit skriftleg spørsmål stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen (Ap) sende inn for ei veke sidan, spør han kva statsråden vil gjere for å kartleggje årsaka til at sjukdommen har oppstått. Han ville òg vite kva for tiltak ho vil setje i gang for å førebyggje at sjukdommen spreier seg og rammar fleire hundar.

I sitt svar torsdag trekker landbruksminister Olaug V. Bollestad (KrF) fram den jobben Mattilsynet og Veterinærinstituttet allereie har gjort og gjer.

Rundt 2.000 veterinærklinikkar og privatpraktiserande veterinærar har fått tilsendt eit spørjeskjema for å få nærare kunnskap om tilfelle med blodig diaré hos hund etter 1. august i år. Dataa frå desse spørjeskjemaa vil bli samanlikna og vurderte av instituttet, for å sjå om det finst fellesnemnarar hos hundane som er ramma.

– Dette kan gi indikasjonar på kor smitten kjem frå og/eller korleis han har oppstått. Desse indikasjonane kan vere med på å angi kva for ei retning det vidare arbeidd med å finne årsaka til denne sjukdommen bør ha, skriv Bollestad i sitt svar.

(©NPK)