Sjuk fireåring kan bli sendt til Noreg utan IS-mor

Ein sjuk fireåring som kan vere ramma av cystisk fibrose, kan bli sendt til Noreg frå interneringsleiren Al Hol i Syria utan mora.
innenriks

– Kurdiske styresmakter opnar no for å skilje mor og barn, stadfestar Abdulkarim Omar, utanrikspolitisk talsmann for dei kurdiske sjølvstyrestyresmaktene nordaust i Syria, overfor NRK.

For to veker sidan melde NRK at ein professor fryktar for livet til den norske fireåringen. Ifølgje ein syrisk lege har guten truleg den alvorlege sjukdommen cystisk fibrose. Advokaten til familien har bedt norske styresmakter om å hente guten, mora hans og veslesøstera heim til Noreg.

Frp har sagt nei til å hjelpe mor til barnet å komme heim, medan regjeringskollega KrF ønsker at fireåringen skal hjelpast heim saman med mora og søstera. Venstre har sagt ja til å hente både mor og barn viss det er einaste moglegheit.

Saka har likevel vore låst av at kurdiske styresmakter så langt har sagt nei til å skilje mor og barn.

– Viss eit barn har dårleg helse og ikkje kan behandlast her, så er det mogleg å skilje mor og barn viss mor samtykkjer skriftleg, seier Abdulkarim Omar til NRK.

Han seier det ikkje har vore kontakt mellom kurdiske sjølvstyrestyresmakter og norske styresmakter om fireåringen.

– Men vi gir løyve viss eit barn er sjukt. Det blir ei humanitær sak. Elles er det ikkje endringar i standpunktet til administrasjonen, understrekar Omar.

Den norske guten har vore internert i leiren sidan mars, saman med mora si (29) og veslesøstera (3). Mora er under etterforsking av PST, mistenkt for deltaking i ein terrororganisasjon. Kvinna meiner ho ikkje har gjort noko straffbar.

(©NPK)