Regjeringa vil endre inntektsfordelinga av Havbruksfondet

Inntekter for oppdrettsanlegg som kryssar kommunegrensene, bør delast proporsjonalt med anleggsarealet i kvar av kommunane, meiner regjeringa.
innenriks

Nærings- og fiskeridepartementet har derfor foreslått å endre inntektsfordelinga av Havbruksfondet, og no er forslaget sendt på høyring.

I dag er det berre éin av kommunane der oppdrettsanlegga ligg, som får pengar frå fondet. Ifølgje Nærings- og fiskeridepartementet vil endringane som blir foreslåtte, røre 20 kommunar.

Fondet vart oppretta i 2016 for å ta vare på omsynet til kommunar som legg til rette for oppdrettsnæringa. Inntektene i fondet kjem frå tildeling av nye område for havbruk, og 20 prosent av inntektene går til staten medan 80 prosent går til kommunane.

I fjor delte fondet ut 2,7 milliardar kroner fordelt på 164 kommunar og ti fylkeskommunar. For 2019 blir det utbetalt rundt 450 millionar kroner.

Frist for høyringsinnspel er 23. september.

(©NPK)