Variert sommarvêr gir gode bær – men tørka i fjor kan ha påverka moltene

Det varierte sommarvêret med sol og regn om kvarandre kan gi gode bærsesongar. Men tørka i fjor kan ha gitt moltene dårlege kår.
innenriks

Frå snøen forsvinn frå marka, tar det ikkje lang tid før blomstringa av molter byrjar. Moltene skal deretter bli mogna før det som gjerne blir omtalt som «viddas gull» blir synleg for bærplukkarar landet over.

Men fjoråret sine høge temperaturar og tørke over lang tid kan mogleg få tyding for sesongen til dei oransje skattane.

– Det at det var tort i fjor, kan ha tyding. Ein molteplante er fleirårig, noko som vil seie at grunnlaget for det som skal bli sesongen i år, vart lagt i fjor. Det eg kan tenke meg, berre ut frå kjennskap, er at om det har vore tort, vil det kunne påverke talet på skot året etter. Det kan gi mindre vekst, seier Inger Martinussen i NIBIO.

Snø kan gi dårleg start

Landet vårt er langstrekt og har fleire lokale forskjellar. Det vil ha innverknad på dei ulike bærsesongane, understrekar Martinussen.

I byrjinga av juli kom det snø i enkelte fjellområde i Sør-Noreg. Det kan ha vore uheldig for bærutviklinga i desse områda.

– Om det har vore snø i fjellområda i Sør-Noreg medan moltene stod i blomst, så er det uheldig. Det er fordi dei skal pollinerast, og då må det vere insekt til stades. Det at det er kaldt under blomstringa, kan gi ein dårleg start, men kaldt vêr treng ikkje bety så mykje, forklarer Martinussen.

Vêret påverkar

Ho meiner likevel at det varierte sommarvêret i år kan gi ein god bærutvikling.

– Slik utviklinga har vore no, der det har vore greie temperaturar og regn innimellom, så vil det vere godt for utviklinga av bær. Det skal vere litt regn og ikkje for tørt medan bæra utviklar seg. Då går det vanlegvis halvannan månad frå blomstring til modning, seier ho.

Sommarvêret har hatt innverknad på ulike bærsesongar allereie. I fjor nærma jordbærsesongen seg slutten allereie i midten av juli. Det er ikkje tilfelle i år.

– Vi har ein veldig fin sesong der bæra har fått lov til å utvikle seg langsamt. Jordbæra er allereie godt modna, og det ser ut til at vi får ein jordbærtopp neste veke. Litt sol dei neste dagane vil føre til modning over heile landet, seier kommunikasjonssjef Gerd Byermoen i Opplysningskontoret for frukt og grønt.

Mykje gode bær

Enkelte stader har òg bringebæra meldt tilkomma si, men ifølgje Byermoen er toppen enno ikkje nådd. Byermoen oppmodar folk til å forsyne seg av bærfata.

– I år skal det bli mykje gode bær gjennom store delar av sommaren, så eg oppmodar alle til å fråtse i bær som passar til alle måltid, seier Byermoen


(©NPK)