Orkla melder om framgang for merkevarene

Orkla hadde eit resultat før skatt på nærare 1,2 milliard kroner i årets andre kvartal, som er ein liten auke. Merkevareverksemda til selskapet har framgang.
innenriks

– Vi er samla sett fornøgde med utviklinga i andre kvartal. Særleg gledeleg er det å sjå framgangen for Orkla Foods og Orkla Confectionery & Snacks som hadde breibasert vekst i både topp- og botnlinje, seier konstituert konsernsjef Terje Andersen.

Meir lønnsamt sal gav òg Orkla Food Ingredients god framgang i driftsresultatet, opplyser han.

– Framgangen blir motverka av resultatutviklinga i Orkla Care. Betringstiltak i dette forretningsområdet vil vere ei prioritert oppgåve framover, seier konsernsjefen.

Han er tilfreds med at Jotun, der Orklas eig nesten halvparten av aksjane, held fram den sterke resultatveksten.

(©NPK)