Nkom: – Breibandleverandørar informerer for dårleg om nettfart

Breibandleverandørane informerer om nettfarten i altfor liten grad, opplyser Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit (Nkom), som no vurderer å ta saka vidare.
innenriks

For fast internettsamband er det eit krav at tilbydarane opplyser om normal tilgjengeleg fart, noko Nkom i ein ny rapport finn at selskapa i lita grad informerer om på nettsidene sine.

– Nkom vil no vurdere om det er nødvendig å ta vidare skritt for å sikre at kundane får tilstrekkeleg informasjon om trafikkstyring og normalt tilgjengeleg hastigheit, heiter det i rapporten, som handlar om såkalla nettnøytralitet.

For mobil internettsamband finn Nkom at selskapa informerer godt nok om farten.

Nkom legg kvart år fram ein rapport om nettnøytraliteten i Noreg, og i rapporteringsperioden frå 1. mai i fjor til 30. april i år har Nkom registrert at nokre av selskapa som tilbyr internett-tenester, har utfordra delar av regelverket, men hovudinntrykket er at regelverket blir respektert.

Nettnøytralitet er prinsippet om at selskap som handterer internettrafikk skal behandle all trafikk likt, og at operatørane ikkje skal kunne kontrollere eller styre innhaldet kundane nyttar på internett.

Stortinget lovfesta 7. mars i år einstemmig nettnøytralitet, og lova har vore gjeldande norsk lov sidan 20. mars.

(©NPK)