Trollstigen får mobildekning

Dei tusenvis som årleg besøkjer Trollstigen, kan no nytte seg av mobildekning for 4G og tale.
innenriks

Det har lenge vore etterlyst betre mobildekning frå Trollstigen og innover i fjellet. Fordi vegstrekninga er stengd delar av året, har det vore utfordrande å få dette på plass.

– Regjeringa sørgjer no for utbygging av dekning for tale og 4G i eit område der tusenvis av turistar ferdast om sommaren. Nødnettet vil òg fungere på same nettet, noko som vil vere med på å auke beredskapen på strekninga, seier digitaliseringsminister Nikolai Astrup (H) i ei pressemelding.

Trollstigen er blant dei mest trafikkerte turistvegane i landet.

Det var Telia som vann anbodet Statens vegvesen kunngjorde i fjor om utbygging av mobildekning på fylkesveg 63 frå Trollstigplatået mot Langdalen i Møre og Romsdal. For å halde nettet i gang, skal Telia nytte seg av solceller og vindturbinar.

Dei satsar på å vere i land med utbygginga frå 2020.

(©NPK)