Prisane på nye bustader gjekk opp

Prisane på nye bustader har i gjennomsnitt gått opp med 5,9 prosent frå første kvartal 2018 til same periode i år, ifølgje Statistisk sentralbyrå (SSB).
innenriks

For nye blokkleilegheiter og småhus var prisauken 6,9 prosent, ifølgje statistikken Prisindeks for nye bustader.

Nye einebustader har vorte 3,5 prosent dyrare.

(©NPK)