Politiet har avslutta Keshvari-etterforsking

Politiet har avslutta etterforskinga av bedragerisaka mot Frp-politikar Mazyar Keshvari, og saka er no oversendt statsadvokaten, skriv ABC Nyheter.
innenriks

– Saka er oversend til statsadvokaten med ei innstilling herfrå. Det vart gjort for nokre veker sidan. Det er underlagt teieplikt, så eg kan ikkje gå inn i kva den innstillinga går ut på, seier politiadvokat Susie Bergstrand i Oslo politidistrikt til avisa.

I oktober 2018 avslørte Aftenposten at Frp-politikaren som var møtande vara for finansminister Siv Jensen på Stortinget, hadde levert reiserekningar for ei rekke reiser som ikkje har funne stad. I etterkant av avsløringane vart Keshvari politimeldt og seinare sikta for grovt bedrageri.

Førstestatsadvokat Jens Olav Sæther stadfestar overfor ABC Nyheter at saka er til behandling, men kan ikkje seie når ho er venta å vere ferdigbehandla.

Den totale summen for Mazyar Keshvaris udokumenterte reiser er ifølgje Aftenposten på 290.000 kroner, men det er ikkje kjent om dette er det totale beløpet Keshvari urettmessig har fått utbetalt. Frp-politikaren har tidlegare beklaga og sagt at han vil betale tilbake pengane.

(©NPK)