Fleire lærlingar opplever mobbing

Lærlingar trivst betre og betre, men likevel aukar delen som opplever mobbing, viser fersk undersøking.
innenriks

I Lærlingundersøkelsen for 2016 og 2017 oppgir 3,5 prosent at dei har opplevd mobbing. Blant jenter aukar delen frå 2,7 prosent i 2016 til 4,2 prosent i 2017. Det er òg ein mindre auke blant gutar som oppgir at dei har opplevd mobbing.

Samtidig opplever lærlingar i ganske stor grad at dei får tilbakemeldingar av rettleiarar og kollegaer, og dei svarer at dei har god oversikt over kva som blir kravd.

– Vi ser at situasjonen er stabil, og det går for det meste ganske bra. Vi har nulltoleranse for mobbing, så her må skulane ta grep for å forhindre at dette finst, seier statssekretær Julie Midtgarden Remen (H) i Kunnskapsdepartementet i ei pressemelding.

Undersøkinga viser òg at eldre lærlingar oftare svarar negativt, og at lærlingar i dei største bedriftene svarer meir positivt.

(©NPK)