Gresk reiarlag får 700.000 i gebyr for svovelutslepp i norske verdsarvfjordar

Eit gresk reiarlag har fått varsel om 700.000 i gebyr fordi dei hadde for høge svovelutslepp i norske fjordar.
innenriks

Skipet MS Magellan, som er eigd av det greske reiarlaget Global Cruise Lines Ltd, braut ifølgje Sjøfartsdirektoratet regelverket om svovelhaldig drivstoff i verdsarvfjordane no i vår.

Frå 1. mars vart det innførte nye miljøkravet for utslepp til luft og sjø i verdsarvfjordane Nærøyfjorden, Aurlandsfjorden, Geirangerfjorden, Sunnylvsfjorden og Tafjorden. No har Sjøfartsdirektoratet sendt ut det første varselet sitt om gebyr som følgje av dei nye reglane.

16. april fekk Sjøfartsdirektoratet ei bekymringsmelding om røykutslepp frå det Bahamas-registrerte cruiseskipet Magellan, som låg til kai i Flåm. Bekymringsmeldinga vart følgd opp med tilsyn om bord då skipet kom til Geiranger neste dag. Inspektørar frå Sjøfartsdirektoratet målte svovelinnhaldet i drivstoffet på skipet og fekk utslag på 0,17 prosent. Grensa for lovleg svovelinnhald i verdsarvfjordane er 0,10 prosent.

– Dokumentasjonen vår viser at skipet har gått inn i to verdsarvfjordar med svovelverdiar som ligg langt over lovleg nivå, seier Bjørn Pedersen, avdelingsdirektør for regelverk og internasjonalt arbeid.

(©NPK)