Frp-opptur i ny måling – klart raudgrønt fleirtal

Framstegspartiet gjer den beste målinga si sidan desember i fjor og går fram til 13,1 prosent på maimålinga frå Opinion.
innenriks

Men KrF og Venstre er framleis langt unna sperregrensa på målinga som er gjort på oppdrag frå FriFagbevegelse, Dagsavisen og Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Frp har med auken til 2,5 prosentpoeng like stor framgang som Senterpartiet har tilbakegang. Det skil berre eitt prosentpoeng i Senterpartiets favør.

Partileiar og finansminister Siv Jensen meiner framgangen kjem av søkjelys på gode saker og mykje merksemd rundt partiet frå landsmøtet i byrjinga av månaden.

– Vi har i ein periode hatt gode saker som har gitt mykje merksemd. Sletting av bompengegjeld, kjøkken på sjukeheim og så vidare. Summen av at vi har diskutert politikk og ikkje hatt søkjelys på alt anna pleier å hjelpe, seier Siv Jensen til FriFagbevegelse.

KrF og Venstre slit, og begge er nede på totalet, høvesvis 2,7 og 2,1 prosent. Det gir dei to partia berre eitt mandat kvar i Stortinget. Raudt får ei oppslutning på 5,1 prosent, som er meir enn oppslutninga til dei to regjeringspartia til saman.

Ap, SV og Sp ville fått 90 mandat til saman viss dette hadde vore eit valresultat, medan Raudt og MDG i tillegg får 16 plassar i Stortinget.

Oppslutninga til partia i prosent (endring frå april i parentes):

Ap: 27,2 (-0,3), Høgre: 21,2 (-0,3), Frp: 13,1 (+2,5), Sp: 14,1 (-2,6), SV: 8,3 (+0,1), Venstre: 2,1 (-0,2), KrF: 2,7 (+0,1), MDG: 4 (+0,3) og Raudt: 5,1 (+0,5)

Partibarometeret til opinion for mai er basert på 951 telefonintervju tatt opp frå 7. til 13. mai. Feilmarginen varierer mellom 1 og 3 prosentpoeng.

(©NPK)