Wara går ut i permisjon etter at sambuaren vart sikta

Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) får permisjon etter at sambuaren hans er sikta i trusselsaka. Jon Georg Dale (Frp) overtar mellombels.
innenriks

Laila Anita Bertheussen (54) vart torsdag sikta for å ha dikta opp ei straffbar handling ved å setje fyr på bilen til familien. Siktinga gjeld brannen natt til søndag 10. mars. Bilen stod parkert utanfor huset til paret i Oslo. Hendinga var den siste i ei lang rekke eldspåsetjingar, truslar og angrep mot bustaden og eigedommen til paret dei siste månadene.

I desember vart det teikna hakekors og skrive ordet «rasist» på hus og bil, i januar var det eit branntilløp i søppelkassa, og i februar vart bombegruppa i politiet tilkalla for å undersøke ein mistenkeleg gjenstand. 4. mars rykte bombegruppa ut på nytt etter at det vart funne eit truande brev.

I avhøyr hos PST

– Dette er eit stort sjokk for meg, men også for Tor Mikkel Wara og familien hans, sa statsminister Erna Solberg (H) på ein pressekonferanse torsdag ettermiddag, der også Frp-leiar Siv Jensen deltok.

Statsministeren vart informert om saka torsdag ettermiddag, etter at politiet hadde fått medhald i retten i å arrestere Waras sambuar og ransake bustaden til paret.

Vi mistenker at den sikta sjølv har starta bilbrannen og ved det gitt inntrykk av at ukjente gjerningsmenn har starta brannen, sa PST-sjef Benedicte Bjørnland på ein pressekonferanse torsdag ettermiddag.

Ho understreka at etterforskinga er i ein innleiande fase. Laila Bertheussen vart torsdag avhøyrd av PST. Det er ikkje kjent korleis ho stiller seg til siktinga.

– Saka skal etterforskast breitt og med tanke på å avklare både skyld og uskyld, sa PST-sjefen.

PST meiner det ikkje er nødvendig å krevje Bertheussen varetektsfengsla.

– Opplysninga om siktinga var eit sjokk for meg og heile regjeringa. Eg vart informert om dette like før pressekonferansen til politiet torsdag, seier Solberg.

– Tragedie

– Eg bad då Tor Mikkel Wara og Siv Jensen om å komme til kontoret mitt umiddelbart, seier statsminister Erna Solberg.

Ho understrekar at saka går veldig sterkt inn på Tor Mikkel Wara.

– – Dette er ein tragedie for han og familien hans. Wara bad i samtalen vi hadde om å få permisjon, og det vil han få i statsråd fredag. Samtidig utnemner vi samferdselsminister Jon Georg Dale som fungerande justisminister. Tor Mikkel vil ikkje vere tilgjengeleg for pressa i dag. Eg ber om forståing for det. Han har behov for å ta vare på familien sin i den vanskelege situasjonen dei er oppe i no, seier statsministeren.

– La politiet gjere jobben sin

Siv Jensen opplyste på pressekonferansen at statsministeren orienterte henne om saka klokka 15.

– Tor Mikkel er i sjokk, og det er openbert at dette går sterkt inn på han. Uansett utfall av denne saka er dette ein personleg tragedie for han og familien hans. Det er bra at politiet gjer jobben sin, og at dei held fram med det, seier Jensen.

– I dag er eg først og fremst opptatt av å vise omtanke for Tor Mikkel og hans næraste for den veldig krevande situasjonen dei er inne i. Dette er ikkje dagen for konklusjonar, sa Jensen og slo ut med armane:


– Vi veit ikkje så mykje meir og må la politiet få gjere jobben sin.