Politiet: Ingen bevis på at Anne-Elisabeth Hagen er i live

Det har vore ny kontakt mellom bortførte Anne-Elisabeth Hagens familie og dei antekne kidnapparane, men dei har ikkje fått livsbevis, ifølgje politiet.
innenriks

– Vi har framleis voner om at Hagen lever, men det er urovekkande at det ikkje er komme livsbevis, sa politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt på ein pressekonferanse om forsvinninga måndag ettermiddag.

Dei moglege kidnapparane har teke kontakt på ei ny plattform, noko politiet vurderer som positivt, ifølgje Brøske. Han er likevel svært sparsam med detaljane av omsyn til etterforskinga.

Tredje melding

– Vi kan ikkje seie noko om kva for ei kommunikasjonsplattform som er brukt, når det vart teke kontakt eller noko om innhaldet i meldinga, seier han.

Meldinga er den tredje som har komme, og bodskapen er retta til familien og sendt til både bistandsadvokaten og politiet, opplyser Brøske.

På ein pressekonferanse 24. januar bad Bistandsadvokaten til Hagen-familien Svein Holden dei antekne kidnapparane om å finne ein annan måte å kommunisere på enn på den krypterte meldingstenesta som hadde svært avgrensa moglegheit for kommunikasjon. Ifølgje Brøske er den nye plattforma betre eigna for kommunikasjon enn den førre.

Politiinspektøren understrekar at politiet ikkje er forhandlingspart i saka.

– Oppmodinga vår til familien er å ikkje gå med på forhandlingar før det er lagt fram livsbevis. Det viktigaste er at livsbeviset kan datofestast, seier han.

Ifølgje Brøske er det heller ikkje lagt fram bevis på at dei som hevdar å ha Hagen, faktisk har henne.

Ingen forhandlingar

Svein Holden sa måndag kveld at familien vil følgje rådet frå politiet, og det blir ingen forhandlingar før familien får ei stadfesting på at Anne-Elisabeth Hagen lever.

– Dersom familien fått eit slikt livsbevis som motparten har skissert i den nylege førespurnaden sin, så vil familien arbeide for å få Anne-Elisabeth trygt og raskt heim, seier Holden.

Dei moglege kidnapparane har kontakta familien på ein annan og betre måte enn tidlegare, noko familien opplever som bra, ifølgje Holden.

– Det negative er at det er snakk om einvegskommunikasjon utan moglegheit for familien å svare direkte tilbake, seier han.

Truslar og krav

68 år gamle Anne-Elisabeth Hagen har vore forsvunnen sidan 31. oktober i fjor. Politiet antek at kvinna vart bortført frå heimen sin på Fjellhamar. Forsvinninga vart halden hemmeleg fram til 9. januar, men behov for å få meir informasjon og fleire tips i saka gjorde at politiet valde å informere om saka.

Politiet har stadfesta at det har komme både truslar og krav om løysepengar i form av kryptovaluta.

Politiet opplyste i månadsskiftet at teorien om at Hagen har bortført, har vorte styrkt. Politiet hadde for halvanna veke sidan fått inn over 1.400 tips sidan dei valde å gå ut med informasjon om saka.

Dykkarar

Den siste månaden har politiet utført 3D-skanning av ekteparet Tom og Anne-Elisabeth Hagens eigedom og òg gjennomført søk med dykkarar frå Oslo brann- og redningsetat i Langvannet, som ligg like ved eigedommen.

Øst politidistrikt opplyste så seint som måndag morgon at det ikkje var noko nytt å melde i saka.

Advokat Holden opplyste til NTB i førre veke at det ikkje var nokon nye moment.