Mattilsynet: Revar som vart avliva i Alta, hadde ikkje rabies

Etter at ein rev angreip ein baby i ei barnevogn i Alta i førre veke, drap viltnemnda to revar. Begge var angripne av reveskabb, men ingen av dei hadde rabies.
innenriks

Det vart avliva ein rev på Aronnes og ein i Tverrelvdalen, og begge vart sende til Veterinærinstituttet for undersøking og rutinemessig prøvetaking av rabies.

– Ingen av revane hadde rabies, og det er vi veldig glade for. Obduksjonen Veterinærinstituttet har gjennomført, viser at revane som vart avliva, var avmagra. Dei hadde mista mykje av pelsen og hadde store område med skorpedanning i huda. Tilstanden til revane kan forklare den unormale åtferda, seier avdelingssjef Siv June Hansen i Mattilsynet i Finnmark.

For å vere på den sikre sida, ønsker Mattilsynet framleis å bli varsla dersom nokon avlivar eller finn ein død rev i området.

Reveskabb er forårsaka av ein midd som grev gangar i huda til reven. Det fører til sterk kløe, skorpedanning og hårtap. Reven vil etter kvart sjå pjuskete ut, han blir mindre sky og trekker mot busetnad. Dei fleste revar som blir smitta med reveskabb, døyr etter ei tid.

(©NPK)