DN: Ap skyt i vêret på ny måling

Arbeidarpartiet rykker kraftig fram på partimålinga Sentio har utført for Dagens Næringsliv. Partiet står no med ei oppslutning på 30 prosent.
innenriks

Ap er partiet som hevar seg mest frå førre månad, opp heile fem prosentpoeng. Dermed er partiet for første gong over 30 prosent sidan juni i fjor, skriv Dagens Næringsliv.

– Regjeringa har skapt uvisse i abortsaka og er prega av indre strid. Vi kan derimot bruke alle krefter på politikk for eit ordna arbeidsliv og eit statsbudsjett for å nå klimamåla. Etter motbakke tidlegare i år er det no glød i partiet, seier Ap-leiar Jonas Gahr Støre.

Senterpartiet rykker òg fram på den ferske målinga og står med solide 12,2 prosent, opp med 2,2 prosentpoeng. Raudt held fram framgangen dei siste månadene og går fram med 0,4 prosentpoeng. Partiet til Bjørnar Moxnes er no oppe på heile 4,8 prosent.

Dersom målinga vart valresultat, ville den borgarlege sida tapt regjeringsmakta. Alle av dei borgarlege partia fell på målinga. Aller verst går det utover Høgre som fell med 2,5 prosentpoeng ned til 24,3 prosent. Framstegspartiet går ned 1,7 prosentpoeng til 12 prosent.

Sosialistisk Venstreparti fell òg og ligg no på 5,5 prosent, ned 2 prosentpoeng. MDG (2,4) og Venstre (4,3) held seg omtrent på staden kvil, ned med høvesvis 0,1 og 0,2 prosentpoeng.

Nedturen held fram på meiningsmålingane for KrF etter at partiet gjekk inn for samarbeid med regjeringa. Partiet fell med 1,2 prosentpoeng og er no nede på 3,5 prosent, langt under sperregrensa på 4 prosent.

(©NPK)