Vil riva demningar over heile landet for å redda fisken

Rundt om i Noreg finst det tusenvis av dammar og demningar for småskalabruk og kraftverk. No vil miljøstyresmaktene riva ein del av desse for å redda fisken.
innenriks

– Ein god del demningar er vandringshinder eller barrierar. Mange fiskeartar misser dermed tilgang til viktige gyte- og oppvekstområde. Derfor skal det rivast ein del demningar rundt om i landet, seier forskar ved Norsk institutt for naturforsking (NINA), Antti Eloranta, til Nationen.

Han meiner at demningar i ei rekkje vassdrag er medverkande årsaker til at bestandane av både sjøaure, harr, aure og ål er sterkt reduserte.

Fagfolk reknar med at det framleis finst tusenvis av mindre dammar og demningar rundt om i landet som styresmaktene ikkje har registrert.

– Før demningane blir rivne skal det gjennomførast ei grundig kartlegging og heilskapsvurdering av situasjonen, seier Eloranta.

(©NPK)