Konflikt om arbeidstida til barnehagelærarar inn i kommuneoppgjeret

Ein konflikt om arbeidstida til barnehagelærarar hamnar no i kommuneoppgjeret. 12.400 barnehagelærarar kan bli omfatta av streik ved brot.
innenriks

Forhandlingar om tida barnehagelærarar har til å planleggje og førebu har gått mellom KS og åtte organisasjonar, med Utdanningsforbundet i spissen, sidan før jul, men partane har ikkje komme til semje. Etter at Utdanningsforbundet avviste ei avgjerd frå ei partssamansett nemnd tysdag, blir saka løfta inn i tarifforhandlingane mellom KS og Unio kommune.

– Rettsavgjerda frå nemnda sikrar ikkje tida til å planleggje godt nok, og den gir ikkje barnehagelærarar det handlingsrommet dei treng for å sikre det pedagogiske opplegget, seier forhandlingsleiar for Unio og leiar i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, til NTB.

Totalt 12.400 av Unios medlemmer i offentlege barnehagar, familiebarnehagar og skulefritidsordningar er omfatta av avtalen og kan bli tatt ut i streik dersom det blir brot. Dei private barnehagane og barnehagane i Oslo er ikkje omfatta av avtalen.

Partane i KS-området har frist til midnatt 1. mai. med å komme til semje.

(©NPK)